News & Updates

Tag

ขอแสดงความยินดี กับ นายธนาศักดิ์ สิงห์แหลม นักศึกษาปริญญาโท วิศวกรรมวัสดุ สาขาวิศวกรรมเซรามิก ได้รับรางวัล Best Poster Presentation Award จากการประชุมวิชาการนานาชาติ
Read More
ผลงาน “ไม้เชิงวิศวกรรมที่มีสมรรถนะและความคงทนสูง” (High Performance and Durability Engineered Woods) ของ ผศ. ดร.อุทัย มีคำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับคัดเลือกจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อนำเสนอในงาน Seoul International Invention Fair 2023 (SIIF 2023) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ในวันที่ 1 – 4 พฤศจิกายน 2566 และได้รับรางวัล 2 รางวัล คือ Silver Prize (Seoul International Invention Fair) และ Distinguished Innovation Award (King Abdulaziz University) จากการนำเสนอในครั้งนี้
Read More
Suranaree University of Technology (SUT) marked the successful culmination of the week-long Global Project-Based Learning BIO-CIRCULAR-GREEN ECONOMY (BCG) on November 12, 2023, with a final presentation and closing ceremony. The event, which ran from November 7-12, brought together a diverse group of experts, academics, and students to explore innovative solutions for sustainable and environmentally friendly...
Read More
กิจกรรมนักศึกษาใหม่พบสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่ 19 กรกฎาคม 2566  ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน การปรับตัวเมื่อเรียนระดับอุดมศึกษา และช่องทางการติดต่อให้คำปรึกษาต่างๆ ณ อาคารเรียนรวม 1 โดยมี รศ.ดร.พรศิริ จงกล คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และอาจารย์ที่ปรึกษา ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
Read More
อบรม 3 วัน พิเศษ!! ราคา 4,999 บาท (จากปกติ 6,000 บาท) รวมอาหารทุกมื้อ ไม่รวมที่พัก เนื้อหาการอบรม เรียนรู้การประดิษฐ์หุ่นยนต์จาก LEGO Education การเขียนโปรแกรมด้วยชุดคำสั่งรูปแบบ Scratch Code สามารถพัฒนาขึ้นไปเขียนภาษา Python Code ต่อยอดสู่การทำงานด้าน AI, Big Data, IoT สถานที่เรียน: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับจำนวนจำกัด 20 คนเท่านั้น !! สมัคร: ตั้งแต่วันนี้ – 27 พ.ค. 66 ที่ สมัครเลยที่ https://forms.gle/DedmQQabGf9DdF387 หรือ Line ID: https://lin.ee/qtgKImi สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถานพันธกิจสากลสัมพันธ์ สำนักวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โทร 044 – 224833 หรือ 044 –...
Read More
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 7/2566 (ขยายเวลาการรับสมัคร) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ว-285) เน้นด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา – คุณวุฒิ ป.เอก (อัตราเงินเดือน เริ่มต้น* 44,830 บาท) หรือ – คุณวุฒิ ป.โท (อัตราเงินเดือน เริ่มต้น* 30,580 บาท) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ตรวจสอบเพิ่มเติมได้ที่: https://bit.ly/SUT-CPE66 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: งานบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนทรัพยากรบุคคล 0 4422 3861 สมัครงาน https://recruit.sut.ac.th/ *มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจาก คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลงานตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
Read More
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 7/2566 (ขยายเวลาการรับสมัคร) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ว-285) เน้นด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.เอก (อัตราเงินเดือน เริ่มต้น* 44,830 บาท) หรือ คุณวุฒิ ป.โท (อัตราเงินเดือน เริ่มต้น* 30,580 บาท) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2566 ตรวจสอบเพิ่มเติมได้ที่: https://bit.ly/SUT-CPE66 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: งานบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนทรัพยากรบุคคล 0 4422 3861 สมัครงาน https://recruit.sut.ac.th/ *มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจาก คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลงานตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
Read More
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 7/2566 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา – ตำแหน่งอาจารย์ (ว-285) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3PmnMou
Read More
ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป เข้าร่วมกิจกรรมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “สร้าง App เร็วขึ้นด้วย Cloud Native” โดยวิทยากร คุณธาดา หวังธรรมมั่ง ตำแหน่ง Site Reliability Engineer & DevOps Team Lead จาก บริษัท T. T. Software Solution จำกัด ในวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 13.00-15.00 น. เป็นรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Zoom ID: 2563011132 หมายเหตุ : ขอความร่วมมือนักศึกษาที่เข้าฟังช่วยเปิดกล้องด้วยค่ะ ลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/2gAi1LeGRht9zmYM8
Read More
1 2