หลักสูตรระดับปริญญาโท

Master's Programs

Enhance your future with a Master’s Degree – an education that changes the world. Discover new approaches to solving challenging problems, add value to your academic and professional growth, and advance with cutting-edge knowledge.

เสริมสร้างอนาคตของคุณด้วยปริญญาโท การศึกษาที่เปลี่ยนโลก ค้นพบแนวทางใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหาที่ท้าทาย เพิ่มมูลค่าต่อการเติบโตทางวิชาการและอาชีพของคุณ ก้าวหน้าด้วยความรู้ที่ล้ำสมัย

Regular Programs

หลักสูตรปกติ

หลักสูตรของเราโดดเด่นด้วยการเน้นงานวิจัยนวัตกรรม ให้นักศึกษาได้สำรวจและเผชิญกับความท้าทายของวิศวกรรมในยุคใหม่ ที่นี่ คุณจะได้ร่วมงานกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งวิชาการและวิชาชีพ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย พัฒนาทักษะที่จะผลักดันอาชีพของคุณและสร้างสรรค์การพัฒนาที่โดดเด่นในวงการวิศวกรรม มาร่วมเปลี่ยนแปลงโลกไปกับเราด้วยการวิจัยที่ล้ำสมัยและแก้ไขปัญหาในโลกจริง

More Details

Evening/Weekend Programs

หลักสูตรนอกเวลา

เพิ่มทักษะและความก้าวหน้าในอาชีพกับหลักสูตรปริญญาโทนอกเวลา การออกแบบหลักสูตรที่ยืดหยุ่นเพื่อให้เหมาะสมกับชีวิตของคุณ ทำงานไปด้วย เรียนรู้ไปด้วย พัฒนาทักษะและความรู้ที่จำเป็นสำหรับอาชีพในอนาคต สร้างโอกาสใหม่ๆ ในอาชีพของคุณได้ทันที

More Details
หลักสูตรปกติ

Regular Programs

Electrical Engineering

วิศวกรรมไฟฟ้า

อ่านเพิ่มเติม

Civil, Transportation and Geo-resources Engineering

วิศวกรรมโยธา ขนส่ง และทรัพยากรธรณี

อ่านเพิ่มเติม

Industrial Systems and Environmental Engineering

วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม

อ่านเพิ่มเติม

Materials Engineering

วิศวกรรมวัสดุ

อ่านเพิ่มเติม

Mechanical and Process System Engineering

วิศวกรรมเครื่องกลและกระบวนการ

อ่านเพิ่มเติม

Telecommunication and Computer Engineering

วิศวกรรมโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์

อ่านเพิ่มเติม
หลักสูตรนอกเวลา

Evening/Weekend Programs

Civil Engineering and Construction Management

วิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง

อ่านเพิ่มเติม

Industrial and Logistics Management Engineering

วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์

อ่านเพิ่มเติม

Mechatronics Engineering

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

อ่านเพิ่มเติม

Systems Engineering

วิศวกรรมระบบ

อ่านเพิ่มเติม

Contact Info

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

อาคารวิชาการ 1 ชั้น 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

+66 4422 4224
ieadmin@g.sut.ac.th

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 – 16:30 น.

Social Info

Apply Now