CPE

Category

ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขัน SUT ENGi Bot: Chatbot Challenge มีความเสียใจที่จะแจ้งให้ทราบว่า จำเป็นต้องยกเลิกการแข่งขันที่กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 29-30 มีนาคม 2567 เพื่อปรับรูปแบบกิจกรรมให้มีความเหมาะสมและกระชับมากยิ่งขึ้น โดยได้มีการเปลี่ยนชื่อกิจกรรมเป็น AI Prompt Master: The Great Prompt Challenge สำหรับรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป #ChangeForTheBetter #AIpromptMaster #ENGiACE #CPE #SUT
Read More
🤖 กิจกรรม SUT ENGi Bot: Chatbot Challenge 2024 เปิดรับสมัครแล้ว! 🤖 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอเชิญชวนนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่ 1 (และชั้นปีอื่น ๆ) มาร่วมประลองความคิด ไอเดีย และฝีมือ เพื่อพัฒนา Chatbot สุดล้ำ และใช้งานได้จริง สำหรับสนับสนุนผู้ปกครองของนักศึกษา พร้อมชิงรางวัลมากมาย ทำไมต้องเข้าร่วม? สร้างประโยชน์ต่อสังคม: พัฒนา Chatbot ที่ช่วยสร้างความสะดวกให้กับผู้ปกครองนักศึกษา เรียนรู้เทคโนโลยี AI: สัมผัสเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ล้ำสมัย เรียนรู้การประยุกต์ใช้ AI กับการพัฒนา Chatbot ชิงรางวัลมากมาย: ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 13,000 บาท  ประสบการณ์การทำงานจริง: จำลองประสบการณ์การทำงานจริง พัฒนา Chatbot ใช้งานได้จริง ตอบโจทย์ผู้ใช้งาน ตัวอย่างหัวข้อ Chatbot: ตอบคำถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัย เช่น หลักสูตร การสมัคร การรับเข้าศึกษา หอพัก ทุนการศึกษา กิจกรรมต่าง ๆ...
Read More
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 7/2566 (ขยายเวลาการรับสมัคร) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ว-285) เน้นด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา – คุณวุฒิ ป.เอก (อัตราเงินเดือน เริ่มต้น* 44,830 บาท) หรือ – คุณวุฒิ ป.โท (อัตราเงินเดือน เริ่มต้น* 30,580 บาท) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 มกราคม 2567 ตรวจสอบเพิ่มเติมได้ที่: https://bit.ly/SUT-CPE66 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: งานบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนทรัพยากรบุคคล 0 4422 3861 สมัครงาน https://recruit.sut.ac.th/ *มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจาก คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลงานตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
Read More
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 7/2566 (ขยายเวลาการรับสมัคร) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ว-285) เน้นด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา – คุณวุฒิ ป.เอก (อัตราเงินเดือน เริ่มต้น* 44,830 บาท) หรือ – คุณวุฒิ ป.โท (อัตราเงินเดือน เริ่มต้น* 30,580 บาท) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ตรวจสอบเพิ่มเติมได้ที่: https://bit.ly/SUT-CPE66 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: งานบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนทรัพยากรบุคคล 0 4422 3861 สมัครงาน https://recruit.sut.ac.th/ *มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจาก คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลงานตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
Read More
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 7/2566 (ขยายเวลาการรับสมัคร) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ว-285) เน้นด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.เอก (อัตราเงินเดือน เริ่มต้น* 44,830 บาท) หรือ คุณวุฒิ ป.โท (อัตราเงินเดือน เริ่มต้น* 30,580 บาท) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2566 ตรวจสอบเพิ่มเติมได้ที่: https://bit.ly/SUT-CPE66 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: งานบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนทรัพยากรบุคคล 0 4422 3861 สมัครงาน https://recruit.sut.ac.th/ *มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจาก คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลงานตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
Read More
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 7/2566 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา – ตำแหน่งอาจารย์ (ว-285) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3PmnMou
Read More
ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป เข้าร่วมกิจกรรมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “สร้าง App เร็วขึ้นด้วย Cloud Native” โดยวิทยากร คุณธาดา หวังธรรมมั่ง ตำแหน่ง Site Reliability Engineer & DevOps Team Lead จาก บริษัท T. T. Software Solution จำกัด ในวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 13.00-15.00 น. เป็นรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Zoom ID: 2563011132 หมายเหตุ : ขอความร่วมมือนักศึกษาที่เข้าฟังช่วยเปิดกล้องด้วยค่ะ ลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/2gAi1LeGRht9zmYM8
Read More