March 15, 2024

Day

ประกาศเลื่อนกิจกรรม Engineering X perience Competition Bootcamp  ซึ่งเดิมจะถูกจัดขึ้นในวันที่ 23 – 24 มีนาคม 2567  ประกาศขอเลื่อนการจัดกิจกรรม เนื่องจากมีการชดเชยการเรียนการสอนในวันที่ 24 มีนาคม 2567 จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ โปรดติดตามกำหนดการ จัดกิจกรรมใหม่ ทาง Page Facebook สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Read More
📢 ประกาศ ประกาศ  ข่าวดีสำหรับน้องๆที่สมัคร ENGi Fast Track เร่งฝัน ปั้นอนาคต ที่ผ่านการคัดเลือก** (1) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 300 คน https://bit.ly/3wPK1h0 📌📌 ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อในลำดับ 1-300 ยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการคลิกลิงก์ https://forms.gle/qNvBQrVHhP1uYsUX7 โดยสามารถยืนยันสิทธิ์ก่อนวันที่ 16 มีนาคม 2567 (พรุ่งนี้) เวลา 12.00 น. หากไม่ยืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กำหนดถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ (2) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง 50 คน สำหรับนักศีกษาที่ติดในรายชื่อสำรอง 50 คน กรณีที่ตัวจริง (ลำดับที่ 1-300) มีผู้สละสิทธิ์ จะเลื่อนรายชื่อสำรองขึ้นตามลำดับ และประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการในวันที่ 18 มีนาคม 2567 **เกณฑ์การคัดเลือก ลำดับการสมัคร ประกอบกับการกรอกข้อมูลที่ถูกต้องตรงกับระบบบน REG SUT __________ (3) การสมัครคัดเลือกรอบพิเศษ 📌📌 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. จนถึง 17 มีนาคม 2567 เวลา 12.00 น. ด่วน!! รับจำนวนจำกัดเพียง 50 คนเท่านั้น รีบสมัครเลย สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะ! ประกาศรายชื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 https://forms.gle/YpzbhXWFUC2CjGMQ9 เงื่อนไขการสมัคร – นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (เกรดเท่าไหร่ก็สมัครได้!!) สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี – นักศึกษาต้องส่งเรียงความ หัวข้อ “ชีวิตใน มทส. ข้อดีข้อเสีย เมื่อเทียบกับเพื่อนมหาวิทยาลัยอื่น” โดยจำนวนอักขระไม่เกิน 1300 อักขระ **เกณฑ์การคัดเลือก** พิจารณาจากลำดับการสมัคร ควบคู่กับเรียงความที่เรียงความที่สร้างสรรค์นำไปสู่การพัฒนาจุดแข็งและแก้จุดอ่อน หมายเหตุ: นักศึกษาต้องเรียบเรียงจากความคิดเห็นของตนเองเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้ AI ในการเขียนเรียงความ ...
Read More