ร่วมงานกับเรา: ตำแหน่งอาจารย์ (ว-285) ครั้งที่ 19/2567

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 19/2567

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ว-285)

เน้นด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์

ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

คุณวุฒิ ป.เอก (อัตราเงินเดือน เริ่มต้น* 44,830 บาท) หรือ

– คุณวุฒิ ป.โท (อัตราเงินเดือน เริ่มต้น* 30,580 บาท)

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 (ภายในเวลา 16.00 น.)

ตรวจสอบเพิ่มเติมได้ที่: https://recruit.sut.ac.th/…/JobAnnouncement/806_3.pdf

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

งานบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนทรัพยากรบุคคล 0 4422 3861

#สมัครงานมทส #ตำแหน่งว่างมทส #joinSUT #applySUT #หางานมทส

สมัครงาน https://recruit.sut.ac.th/

*มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจาก คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลงานตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด