ร่วมงานกับเรา: ตำแหน่งอาจารย์ (ว-285) (ขยายเวลาการรับสมัคร ครั้งที่ 3)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 7/2566 (ขยายเวลาการรับสมัคร)

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ว-285)

เน้นด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์

ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

– คุณวุฒิ ป.เอก (อัตราเงินเดือน เริ่มต้น* 44,830 บาท) หรือ

– คุณวุฒิ ป.โท (อัตราเงินเดือน เริ่มต้น* 30,580 บาท)

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 มกราคม 2567

ตรวจสอบเพิ่มเติมได้ที่: https://bit.ly/SUT-CPE66

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

งานบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนทรัพยากรบุคคล 0 4422 3861

สมัครงาน https://recruit.sut.ac.th/

*มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจาก คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลงานตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด