รางวัล: การนำเสนอบทความ ณ Seoul International Invention Fair 2023

ผลงาน “ไม้เชิงวิศวกรรมที่มีสมรรถนะและความคงทนสูง” (High Performance and Durability Engineered Woods) ของ ผศ. ดร.อุทัย มีคำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับคัดเลือกจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อนำเสนอในงาน Seoul International Invention Fair 2023 (SIIF 2023) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ในวันที่ 1 – 4 พฤศจิกายน 2566 และได้รับรางวัล 2 รางวัล คือ Silver Prize (Seoul International Invention Fair) และ Distinguished Innovation Award (King Abdulaziz University) จากการนำเสนอในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม

Leave a Reply