กิจกรรมนักศึกษา: ENGi Fast Track เร่งฝัน ปั้นอนาคต (ประกาศรายชื่อรอบแรกและรอบพิเศษ)

📢 ข่าวดีสำหรับน้องๆ ที่สมัคร ENGi Fast Track เร่งฝัน ปั้นอนาคต ที่ผ่านการคัดเลือกจากรอบแรก และรอบพิเศษ โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อผ่านลิงก์ https://drive.google.com/file/d/1MO43XXS7kLTXblGnUWcF492gh2pxtyWN/view?usp=sharing ซึ่งจากรอบแรกที่สมัครกันเข้ามา มีน้องๆที่ติดรายชื่อสำรองได้เลื่อนขึ้นมามีสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการฯ เยอะเลยนะ!! เข้าไปตรวจสอบชื่อกันด้วยหละ


นักศึกษาทุกคนที่มีรายชื่อตามประกาศให้เข้าร่วมกิจกรรม ปฐมนิเทศ เพื่อรับฟังรายละเอียด และกิจกรรมอื่นๆ ในวันอังคาร ที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 17.00 – 18.30 น. ณ ห้อง B6501 ชั้น 5 อาคารรัฐสีมาคุณากร
🔔🔔สำคัญ นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกต้องมี @g.sut.ac.th และ @office365.sut.ac.th เพื่อนำไปใช้ในวันกิจกรรมปฐมนิเทศ