กิจกรรมนักศึกษา: ENGi Fast Track เร่งฝัน ปั้นอนาคต (ประกาศรายชื่อ)

📢 ประกาศ ประกาศ 

ข่าวดีสำหรับน้องๆที่สมัคร ENGi Fast Track เร่งฝัน ปั้นอนาคต ที่ผ่านการคัดเลือก**

(1) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 300 คน

https://bit.ly/3wPK1h0

📌📌 ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อในลำดับ 1-300 ยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการคลิกลิงก์ https://forms.gle/qNvBQrVHhP1uYsUX7 
โดยสามารถยืนยันสิทธิ์ก่อนวันที่ 16 มีนาคม 2567 (พรุ่งนี้) เวลา 12.00 น. หากไม่ยืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กำหนดถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์

(2) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง 50 คน

สำหรับนักศีกษาที่ติดในรายชื่อสำรอง 50 คน กรณีที่ตัวจริง (ลำดับที่ 1-300) มีผู้สละสิทธิ์ จะเลื่อนรายชื่อสำรองขึ้นตามลำดับ และประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการในวันที่ 18 มีนาคม 2567

**เกณฑ์การคัดเลือก

ลำดับการสมัคร ประกอบกับการกรอกข้อมูลที่ถูกต้องตรงกับระบบบน REG SUT

__________

(3) การสมัครคัดเลือกรอบพิเศษ 📌📌

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. จนถึง 17 มีนาคม 2567 เวลา 12.00 น.

ด่วน!! รับจำนวนจำกัดเพียง 50 คนเท่านั้น รีบสมัครเลย สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะ!

ประกาศรายชื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567

https://forms.gle/YpzbhXWFUC2CjGMQ9

เงื่อนไขการสมัคร

– นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (เกรดเท่าไหร่ก็สมัครได้!!) สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

– นักศึกษาต้องส่งเรียงความ หัวข้อ “ชีวิตใน มทส. ข้อดีข้อเสีย เมื่อเทียบกับเพื่อนมหาวิทยาลัยอื่น” โดยจำนวนอักขระไม่เกิน 1300 อักขระ

**เกณฑ์การคัดเลือก**

พิจารณาจากลำดับการสมัคร ควบคู่กับเรียงความที่เรียงความที่สร้างสรรค์นำไปสู่การพัฒนาจุดแข็งและแก้จุดอ่อน

หมายเหตุ:

นักศึกษาต้องเรียบเรียงจากความคิดเห็นของตนเองเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้ AI ในการเขียนเรียงความ 

__________

(4) นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศให้เข้ากิจกรรม ปฐมนิเทศ เพื่อรับฟังรายละเอียด และกิจกรรมอื่นๆ ในวันอังคาร ที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 17.00 – 18.30 น. ณ ห้อง B6501 อาคารรัฐสีมาคุณากร

🔔🔔สำคัญ นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกต้องมี @g.sut.ac.th และ @office365.sut.ac.th เพื่อนำไปใช้ในวันกิจกรรมปฐมนิเทศ