เกี่ยวกับเรา

หลักสูตร/เรียนต่อ

บุคลากร

วิจัย/ร่วมมือ

แผนการเรียน

เอกสารการเรียน

ข่าวสาร

กิจกรรม

ศิษย์เก่า

ทุน/กองทุน

เกร็ดความรู้

ฐานข้อมูล

ME เฟซบุค

เวบเกี่ยวข้อง

ช่วยเหลือ

>> เวบไซต์นี้ทำงานได้ดีบนเวบบราวเซอร์ Google Chrome, Firfox, Safari <<
 ผู้ที่ได้รับรางวัลศรีปีบทองและรางวัลปีบทอง ประจำปี 2564 [07-10-2564]
รายละเอียด :  ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ผู้ที่ได้รับรางวัลศรีปีบทอง และรางวัลปีบทอง ประจำปีการศึกษา 2564
◘“รางวัลศรีปีบทอง”
• นายมลธวัช มาศหนู นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิศวกรรมอากาศยาน
◘“รางวัลปีบทองด้านวิชาการ”
• นายกีรติ สิทธินุภาพ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล
◘“รางวัลปีบทองด้านภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมไทย”
• นายสุรศาสตร์ วชิรกุลมงคล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล
◘“รางวัลปีบทองด้านนวัตกรรมเพื่อสังคม”
• นายอรรณพ เส็งสมวงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล
◘“รางวัลปีบทองด้านกีฬาและสุขภาพอนามัย”
• นางสาวปัทมาพร วัฒนครไพบูลย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล