July 4, 2024

Day

👨🏼‍💻กิจกรรม SUT ENGi X (Experience): Smart Factory Challenge 2024 เปิดรับสมัครแล้ว! 🏭สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ โครงการ ENGi ACE (Engineering Academic Contest of Excellence) ร่วมกับสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ขอเชิญชวนนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่ 1 (และชั้นปีอื่น ๆ) มาร่วมท้าทายความสามารถในการบริหารจัดการ การวางแผน และทักษะด้านการควบคุมหุ่นยนต์: จู่ๆ ก็กลายเป็นเจ้าของโรงงานไปซะแล้ว!?ทำไมต้องเข้าร่วม? ฝึกทักษะการเรียนรู้ ด้าน Critical thinking | ฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ | การวางแผน | การบริหารจัดการ ฝึกทักษะการเรียนรู้ ด้าน Collaboration | การทำงานร่วมกันกับผู้อื่น | หาเพื่อนใหม่ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 4,800 บาท ไม่ต้องมีประสบการณ์หรือความรู้เฉพาะทางก็สามารถเข้าร่วมได้ คุณสมบัติผู้สมัคร: นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่ 1 (และชั้นปีอื่น ๆ)...
Read More