หลักสูตรระยะสั้น: การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติสำหรับเยาวชน (3-5 มิ.ย. 66)

อบรม 3 วัน พิเศษ!! ราคา 4,999 บาท (จากปกติ 6,000 บาท)

รวมอาหารทุกมื้อ ไม่รวมที่พัก

เนื้อหาการอบรม

  • เรียนรู้การประดิษฐ์หุ่นยนต์จาก LEGO Education
  • การเขียนโปรแกรมด้วยชุดคำสั่งรูปแบบ Scratch Code
  • สามารถพัฒนาขึ้นไปเขียนภาษา Python Code ต่อยอดสู่การทำงานด้าน AI, Big Data, IoT

สถานที่เรียน: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รับจำนวนจำกัด 20 คนเท่านั้น !!

สมัคร: ตั้งแต่วันนี้ – 27 พ.ค. 66 ที่

สมัครเลยที่ https://forms.gle/DedmQQabGf9DdF387

หรือ Line ID: https://lin.ee/qtgKImi

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถานพันธกิจสากลสัมพันธ์

สำนักวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โทร 044 – 224833 หรือ 044 – 224728

อ่านเพิ่มเติม