กิจกรรมนักศึกษา: Engineering X perience Competition Bootcamp ครั้งที่ 1 (เลื่อนกิจกรรม)

ประกาศเลื่อนกิจกรรม Engineering X perience Competition Bootcamp 

ซึ่งเดิมจะถูกจัดขึ้นในวันที่ 23 – 24 มีนาคม 2567 

ประกาศขอเลื่อนการจัดกิจกรรม เนื่องจากมีการชดเชยการเรียนการสอนในวันที่ 24 มีนาคม 2567 จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้

โปรดติดตามกำหนดการ จัดกิจกรรมใหม่ ทาง Page Facebook สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เพจสำนักวิชาฯ