กิจกรรมนักศึกษา: นักศึกษาใหม่พบสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 2566

กิจกรรมนักศึกษาใหม่พบสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่ 19 กรกฎาคม 2566  ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน การปรับตัวเมื่อเรียนระดับอุดมศึกษา และช่องทางการติดต่อให้คำปรึกษาต่างๆ ณ อาคารเรียนรวม 1 โดยมี รศ.ดร.พรศิริ จงกล คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และอาจารย์ที่ปรึกษา ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

อ่านเพิ่มเติม