จัดอบรมการเขียนลายวงจรอิเล็กทรอนิกส์

ผศ.ดร.บุญส่ง สุตะพันธ์ รับเข็มประจำตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม พุทธศักราช 2560 เนื่องในงานวันสถ

ผศ.ดร. บุญส่ง สุตะพันธ์ และคณะ คว้ารางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น วช. ปี 2560

    ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

รศ.ดร.ชาญชัย ทองโสภา ถวายเครื่องกำจัดลูกน้ำด้วยคลื่นอัลตร้าไซนิค

รศ.ดร.ชาญชัย ทองโสภา ขณะรอทูลเกล้า ถวายเครื่องกำจัดลูกน

หัวหน้าสาขา ว.อิเล็กทรอนิกส์ รับรางวัลจาก รมต. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

    ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญช

ค่ายอิเล็กทรอนิกส์ งานค่ายวิศวะ มทส.

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองโสภา ได้รับรางวัล Innovation Awords 2016

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองโสภา หัว

อ.ดร.บุญส่ง สูตะพันธ์ ขึ้นรับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ผลงานประดิษฐ์คิดค้น จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.บุญส่ง สูตะพันธ์ ซึ่งได้รับรางว

อบรมการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชั่นเบื้องต้นบนแอนดรอยด์ สำหรับวิศวกรในยุค AEC