..........................................

แนะนำสาขา

ผลงานวิจัย

หลักสูตร

ปฏิทินการศึกษา

หน่วยงาน

ทำเนียบรุ่น

ติดต่อสอบถาม

 

 

     
 

 

สาขาวิศวกรรมพอลิเมอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

111 ถนน มหาวิทยาลัย ตำบล สุรนารี อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา 30000

โทรติดต่อสาขา : 044-224430-1

โทรสาร : 044-224605

E-mail : Poly-eng@sut.ac.th