ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์


หน่วยวิจัยและที่ปรึกษาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมสุรนารี
Suranaree Environmental Technology Research & Consulting Unit

 

[เข้าสู่หน้าหลัก]

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถนนมหาวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-4422-4456
โทรสาร 0-4422-4606

contact us: sentec@sut.ac.th