ข้างล่างนี้คุณสามารถสร้างลิงค์สำหรับดูสรุปกระทู้ล่าสุดผ่าน RSS ลิงค์สามารถสร้างได้จากทุกหัวข้อ, เลือกหนึ่งหัวข้อหรือหลายๆ หัวข้อ หลังจากนั้นคุณจะได้รับ URL โดยคุณสามารถคัดลอกไปวางในโปรแกรมสำหรับอ่าน RSS เช่น SharpReader (RSS คืออะไร?)

สรุปกระทู้ล่าสุด
หัวข้อที่ต้องการสรุป:
กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการทางด้านขวา ใช้ปุ่ม CTRL หากต้องการเลือกหลายหัวข้อ
ส่งออกเวอร์ชั่น:
กรุณาเลือกเวอร์ชั่นการส่งออกที่ต้องการ
 RSS 2.00 (ค่าเริ่มต้น)
 Atom 1.0
ข้อจำกัด:
จำนวนของกระทู้ที่ต้องการดาวน์โหลดในแต่ละครั้ง แนะนำให้ไม่ควรเกิน 50
กระทู้