ไม่สามารถลงทะเบียนได้เนื่องจากมีการลงทะเบียนจำนวน 2 รายชื่อจากหมายเลข IP address เดียวกันใน 24 ชั่วโมง กรุณาลองอีกครั้งหลังจากนี้