แบบฟอร์มต่างๆ PDF Print E-mail
  
Saturday, 09 August 2008 08:33

 แบบฟอร์ม

การขอตำแหน่งทางวิชาการ

♦  แบบประเมินคุณภาพทางวิชาการ (ประเภทที่ 1)

♦  แบบประเมินคุณภาพทางวิชาการ (ประเภทที่ 2)

แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 

แบบฟอร์มประกอบการเบิกเงินโครงการวิจัย

♦ แบบขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการวิจัย

แบบขออนุมัติเบิกเงินค่าครุภัณฑ์วิจัย

♦ แบบฟอร์มรายงานแสดงการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยประกอบการเบิกเงินงวดที่ 2

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยประกอบการเบิกเงินงวดที่ 2

แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน

แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (ใช้กรณีเบิกค่าพาหนะเดินทาง)

เอกสารประกอบการทำสัญญาโครงการวิจัยที่ได้รับทุกจากสำนักงบประมาณ (ผ่านวช.)

♦ ข้อเสนอโครงการวิจัย

แผนการใช้จ่ายเงิน

เอกสารหมายเลข 6

แบบฟอร์มการเบิกเงินค่าความเข้มแข็งงานวิจัย

แบบฟอร์มแผนกิจกรรมงบประมาณเงินค่าความเข้มแข็ง

♦ แบบฟอร์มรายละเอียดคำของบประมาณค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค

♦ แบบฟอร์มใบยืมเงินค่าความเข้มแข็ง

♦ แบบฟอร์มใบสำคัญจ่ายเงินค่าความเข้มแข็ง

♦ แบบฟอร์มคืนเงินค่าความเข้มแข็งล่าช้า

แบบฟอร์มการเบิกเงินค่าความเข้มแข็งทางวิชาการ

♦ แบบฟอร์มแผนกิจกรรมงบประมาณเงินค่าความเข้มแข็งทางวิชาการ

♦ แบบฟอร์มรายละเอียดคำของบประมาณค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภคบริการวิชาการ

♦ แบบฟอร์มใบยืมเงินค่าความเข้มแข็งทางวิชาการ

♦ แบบฟอร์มใบสำคัญจ่ายเงินค่าความเข้มแข็งทางวิชาการ

♦ แบบฟอร์มคืนเงินค่าความเข้มแข็งทางวิชาการล่าช้า

 

 

Last Updated ( Monday, 13 January 2014 05:58 )
 

ผู้เข้าเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday14
mod_vvisit_counterYesterday75
mod_vvisit_counterThis week366
mod_vvisit_counterThis month2316
mod_vvisit_counterAll139091