บุคลากรประจำสถานวิจัย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
 
     

หัวหน้าสถานวิจัย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

Institute of Engineering Head, Research Department
ศาสตราจารย์ ดร.อวิรุทธิ์  ชินกุลกิจนิวัฒน์
(Prof.Dr. Avirut Chinkulkijniwat)
E-mail : avirut@sut.ac.th 
โทร. 0-4422-4484
 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
นางณิชชาภัทร สิทธิคุณ
Mrs. Nitchapat Sitthikun
E-mail : ns@sut.ac.th
โทร.0-4422-4229
 
   
พนักงานธุรการ
นางสาวเรือนแก้ว สินใหม่
Miss. Ruankaew Sinmai
E-mail: ruankaew@sut.ac.th  
โทร. 0-4422-4287

 
 

เกี่ยวกับเรา