บุคลากรประจำสถานวิจัย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
 
          

หัวหน้าสถานวิจัย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

Institute of Engineering Head, Research Department
ศาสตราจารย์ ดร.อวิรุทธิ์  ชินกุลกิจนิวัฒน์
(Prof.Dr. Avirut Chinkulkijniwat)
E-mail : avirut@sut.ac.th 
โทร. 0-4422-4484

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
นางณิชชาภัทร สิทธิคุณ
Mrs. Nitchapat Sitthikun
E-mail : ns@g.sut.ac.th
โทร.0-4422-4229
 
   
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางดวงแข เปรี้ยวกระโทก
Mrs : Dungkhae Preakratok
E-mail: dungkhae@g.sut.ac.th  
โทร. 0-4422-4287

 


 

เกี่ยวกับเรา