สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ ยินดีต้อนรับ


ข่าวประชาสัมพันธ์

การศึกษาระดับปริญญาตรี

อ่านต่อ »

ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร 2554

อ่านต่อ »

กองทุนเพื่อการศึกษา

อ่านต่อ »

ข้อมูลศิษย์เก่า

อ่านต่อ »


งานวิจัยเด่น

พอลิเมอร์คอมโพสิทจากเส้นใยธรรมชาติ
รศ.ดร.ยุพาพร รักสกุลพิวัฒน์และคณะอ่านต่อ »

การพัฒนาสมบัติของ PLA เพื่อใช้งานด้านบรรจุภัณฑ์
ผศ.ดร.ปราณี ชุมสำโรง และคณะอ่านต่อ »

วีดิโอ


กิจกรรม


 • กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม วันที่ 3-5 กรกฎาคม 2560 ณ จังหวัดระยอง

 • ติดต่อเรา

  Facebook :

  Email : kritiya@sut.ac.th
  Tel : 044224431
  Fax : 044224605

  สายตรงหัวหน้าสาขา


  Notice : สายตรงหัวหน้าสาขา