ผศ.ดร.ทวี เลิศปัญญาวิทย์
วาระ : ปี 2536 - 2548
(เกษียณอายุ)

อ.ดร.สมศักดิ์ ศิวดำรงพงศ์
วาระ : ปี 2549 - 2554
(ย้ายไปสาขาวิศวกรรมการผลิต)

รศ.น.อ.ดร.วรพจน์ ขำพิศ
วาระ : ปี 2538 - 2553
(เกษียณอายุ)

อ.วรรณวนัส บุ่งสุด
วาระ : ปี 2549 - 2554
(ย้ายไปสาขาวิศวกรรมการผลิต)

รศ.ดร.เอกชัย จันทสาโร
วาระ : ปี 2540 - 2552
(ย้ายไปสถาบัน TGGS)

อ.กัญชลา สุดตาชาติ
วาระ: ปี 2551 - 2554
(ย้ายไปสาขาวิศวกรรมการผลิต)

อ.สมพร ตันติวงศ์ไพศาล
วาระ : ปี 2542 - 2545
(ย้ายไปมหาวิทยาลัยสยาม)

อ.พีรวัส บุญภึก
วาระ : ปี 2553 - 2554
(ย้ายไปสาขาวิศวกรรมการผลิต)

อ.ณัฐเดช เฟื่องวรวงศ์
วาระ : ปี 2543 - 2544
(ลาออกศึกษาต่อ)

อ.ชาญยุทธ ขจรไตรเดช
วาระ: ปี 2552-2555
(ลาออกศึกษาต่อ)

อ.ดร.วีระศักดิ์ เลิศศิริโยธิน
วาระปฏิบัติงาน : ปี 2544 - 2548
(ย้ายไปสาขาวิศวกรรมเกษตร)
อ.อลิสา รักษาชล
วาระ: ปี 2541-2542
(ลาออกศึกษาต่อ)


   Copyright © 2013 ME-SUT. All rights reserved.

 


เกี่ยวกับเรา

หลักสูตร

บุคลากร

วิจัย/ร่วมมือ

แผนการเรียน

เอกสารเรียน

ข่าวสาร

กิจกรรม

ศิษย์เก่า

ทุน/กองทุน

นานาสาระ

เวบเกี่ยวข้อง

ME เฟซบุค


ข้อมูลบุคลากรของสาขาวิชา
คณาจารย์ประจำสาขาวิชา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยสอนและวิจัย
ทำเนียบหัวหน้าสาขา
ทำเนียบอดีตคณาจารย์ของสาขา