นางสาวชญานิศ แจ่มจรรยา (ลูกปลา)
โทรศัพท์:0-4422-4415
อีเมล์: chayanis@sut.ac.th

หน้าที่
  - ประสานงานรายวิชาตามที่ได้รับมอบหมายจากสาขาวิชา ตรวจการบ้าน รายงาน รวบรวม คะแนน เช็คชื่อและดูแลความเรียบร้อยการเข้าชั้นเรียน
   - สอนปฏิบัติการต่างๆ และดูแลความเรียบร้อยการเรียนการสอนปฏิบัติการตามที่ได้รับ มอบหมายจากสาขาวิชา
  - จัดติวทบทวนเนื้อหาแก่นักศึกษาในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย
  - ประสานงานระหว่างสาขาวิชากับนักศึกษาในด้านกิจกรรมต่างๆ
   - ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียนโครงงานวิศวกรรม การยื่นเรื่องคำร้องต่างๆ การจัด แฟ้มการเรียน การเข้าพบอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา และสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ สาขาวิชา
  - งานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากสาขาวิชา

การติดต่อ
ห้องผู้ช่วยสอนและวิจัย สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้น 2 อาคารวิชาการ 1
โทรศัพท์ 044-224415 โทรสาร 044-224613


   Copyright © 2013 ME-SUT. All rights reserved.

 


เกี่ยวกับเรา

หลักสูตร

บุคลากร

วิจัย/ร่วมมือ

แผนการเรียน

เอกสารเรียน

ข่าวสาร

กิจกรรม

ศิษย์เก่า

ทุน/กองทุน

นานาสาระ

เวบเกี่ยวข้อง

ME เฟซบุค


ข้อมูลบุคลากรของสาขาวิชา
คณาจารย์ประจำสาขาวิชา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยสอนและวิจัย
ทำเนียบหัวหน้าสาขา
ทำเนียบอดีตคณาจารย์ของสาขา