ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข
Assist. Prof. Dr. Atit Koonsrisuk
ประวัติย่อ

เกิดเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม ที่ จ.อุบลราชธานี สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี มัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี มัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จ.ศรีสะเกษ ปริญญาตรีและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา ปัจจุบันทำงานในตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา มีความสุขกับการทำงานเป็นอาจารย์และเชื่อว่า ทุกคนสามารถสำเร็จการศึกษาได้หากมีความพยายามและวินัยในการเรียนที่ดี รักการอ่านและอยากให้ทุกคนรักการอ่านเช่นกัน

ติดต่อ
     โทรศัพท์: 044-224515
     โทรสาร: 044-224613
     อีเมล์: atit@sut.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
      - Solar energy conversion and utilization
      - Constructal design
      - Waste heat recovery
      - Design and optimization of energy conversion systems

การศึกษา
2540วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2552วิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


ประวัติการทำงาน
2540 – 2545วิศวกร ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2552 – ปัจจุบันอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


ผลงาน
• บทความ/สัมมนาทางวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ
(1) Koonsrisuk, A., 2013. Comparison of conventional solar chimney power plants and sloped solar chimney power plants using second law analysis. Solar Energy, Vol. 98, Part A, pp. 78-84.
(2) Koonsrisuk, A., Chitsomboon, T., 2013. Effects of flow area changes on the potential of solar chimney power plants. Energy, Vol. 51, pp. 400-406.
(3) Koonsrisuk, A., Chitsomboon, T., 2013. Mathematical modeling of solar chimney power plants. Energy, Vol. 51, pp. 314-322.
(4) Koonsrisuk, A., 2012. Mathematical modeling of sloped solar chimney power plants. Energy, Vol. 47 (1), pp. 582-589.
(5) Lorente, S., Koonsrisuk, A., Bejan, A., 2010. Constructal distribution of solar chimney power plants: few large and many small. International Journal of Green Energy, Vol. 7 (6), pp. 557-592.
(6) Koonsrisuk, A., Lorente, S., Bejan, A., 2009. Constructal solar chimney configuration. International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 53 (1-3), pp. 327-333.
(7) Koonsrisuk, A., Chitsomboon, T., 2009. A single dimensionless variable for solar chimney power plant modeling. Solar Energy, Vol. 83 (12), pp. 2136-2143.
(8) Koonsrisuk, A., Chitsomboon, T., 2009. Accuracy oftheoretical models in the prediction of solar chimney performance. Solar Energy, Vol. 83 (10), pp. 1764-1771.
(9) Koonsrisuk, A., Chitsomboon, T., 2009. Partial geometric similarity for solar chimney power plant modeling. Solar Energy, Vol. 83 (9), pp. 1611-1618.
(10) Koonsrisuk, A., Chitsomboon, T., 2007. Dynamic similarity in solar chimney modeling. Solar Energy, Vol. 81 (12), pp. 1439-1446.
(11) Koonsrisuk, A. and Chitsomboon, T., 2010. Theoretical Turbine Power Yield in Solar Chimney Power Plants. In: Proceedings of the 3rd International Conference on Thermal Issues in Emerging Technologies: Theory and Application – ThETA 3, Cairo, Egypt.
(12) Koonsrisuk, A., Lorente, S., Bejan, A., 2010. Constructal pattern of solar chimney power plants on land. In: Proceedings of the 1st TSME International Conference on Mechanical Engineering, Ubon Ratchathani, Thailand.
(13) Koonsrisuk, A. and Chitsomboon, T., 2008. A Single Dimensionless Variable for Solar Tower Plant Modeling. In: Proceedings of the 22th Conference on Mechanical Engineering Network of Thailand (Vol. 4, pp.305-312.). Pathum Thani, Thailand.
(14) Koonsrisuk, A. and Chitsomboon, T., 2007. The Effect of Plant Geometry on the Potential of a Solar Tower. In: Proceedings of the 11st Annual National Symposium on Computational Science and Engineering, Phuket, Thailand
(15) Koonsrisuk, A. and Chitsomboon, T., 2006. Effect of Tower Area Change on the Potential of Solar Tower. In: Proceedings of the 2nd Joint International Conference on Sustainable Energy and Environment, Bangkok, Thailand.
(16) Koonsrisuk, A. and Chitsomboon, T., 2006. Partial Similarity in Solar Tower Modeling. In: Proceedings of the 20th Conference on Mechanical Engineering Network of Thailand, Nakhon Ratchasima, Thailand.
(17) Koonsrisuk, A. and Chitsomboon, T., 2005. Actuator Disc Approximation for the Flow through Turbine in a Solar Tower. In Proceedings of the 1st Conference on Energy Network of Thailand. Chon Buri, Thailand.
(18) Koonsrisuk, A. and Chitsomboon,T., 2004. Similarity Analysis in Scale Modeling of a solar chimney. In Proceedings of the 18th National Mechanical Engineering Conference. Khon Khaen, Thailand.
(19) Koonsrisuk, A. and Chitsomboon, T., 2004. Frictional effect on the flow in a solar chimney. In Proceedings of the 4th National Symposium on Graduate Research. Chiang Mai, Thailand.
(20) Koonsrisuk, A. and Chitsomboon, T., 2004. The study of dynamic similarity in physical modeling of a solar chimney. In Proceedings ofthe RGJ Seminar Series 29: Engineering Applications. Chiang Mai, Thailand.
(21) Koonsrisuk, A. and Chitsomboon,T., 2004. Dynamic similarity in model testing of the flow in solar chimney. In Proceedings of the 15th International Symposium on Transport Phenomena. Bangkok, Thailand.
(22) Koonsrisuk, A. and Chitsomboon, T., 2004. The effect of roof height to the flow in solar chimney. In Proceedings of the RGJ-Ph.D. Congress V. Chon Buri, Thailand.
(23) Koonsrisuk, A. and Chitsomboon, T., 2003. Dimensional analysis for the flow through a solar chimney. In Proceedings of the 17th National Mechanical Engineering Conference (pp. EM56-EM61). Prachin Buri, Thailand.


ผู้ประเมินบทความในวารสารวิชาการนานาชาติ
Reviewer, Journal of Solar Energy Engineering, Transactions of the ASME, 2014
Reviewer, Energy Conversion and Management, 2014
Reviewer, Solar Energy, 2006-present
Reviewer, Applied Energy, 2011-present
Reviewer, Energy, 2011-present
Reviewer, International Journal of Heat and Mass Transfer, 2012-present
Reviewer, Energy Policy, 2013
Reviewer, Sustainable Cities and Society, 2013
Reviewer, Thermal Science Journal, 2012
Reviewer, Heat Transfer Engineering, 2007


ผู้บรรยายรับเชิญ
Invited speaker, 3rd International Conference on Solar Updraft Tower Power Technology 2012, Wuhan, China, “Mathematical Modeling of Solar Chimney Power Plants with Sloped Collector,” October, 26-28, 2012


ประสบการณ์พิเศษ
May 2012 - July 2012 and September 2012 - December 2012
    - Visiting scholar in the Laboratoire Materiaux et Durabilite des Constructions, Université de Toulouse, France.
October 2008 - May 2009
    - Visiting scholar in the Constructal Design Group, Duke University, USA.
May 2001 - July 2001
    - Trainee in the automotive maintenance program which includes lectures, practices, and study tours to government institutions, research institutes, and private businesses. Seoul Institute for Vocational Training in Advanced Technology (SIVAT). Inchon, Korea.
September 1996 - December 1996
    - Research assistant in the Two Phase Flow Laboratory and assisted the graduate students in their research. Technical University of Nova Scotia, Canada (Now called Dalhousie University).
February 1996 - May 1996
    - Trainee in the production lines of Die-casting Division. MINEBEA (Thailand) Co., Ltd. Ayuthaya, Thailand (a major ball bearing manufacturer in Asia).
   Copyright © 2013 ME-SUT. All rights reserved.

 


เกี่ยวกับเรา

หลักสูตร

บุคลากร

วิจัย/ร่วมมือ

แผนการเรียน

เอกสารเรียน

ข่าวสาร

กิจกรรม

ศิษย์เก่า

ทุน/กองทุน

นานาสาระ

เวบเกี่ยวข้อง

ME เฟซบุค


ข้อมูลบุคลากรของสาขาวิชา
คณาจารย์ประจำสาขาวิชา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยสอนและวิจัย
ทำเนียบหัวหน้าสาขา
ทำเนียบอดีตคณาจารย์ของสาขา