สมัครร่วมกิจกรรม

การสมัครเข้าร่วมโครงการ

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการแหล่งท่องเที่ยว “ส่งมอบความประทับใจในวันท่องเที่ยวและพักผ่อนที่โคราช”

รุ่นที่ 1 จัดอบรมระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2557
รุ่นที่ 2 จัดอบรมระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2557
รุ่นที่ 3 จัดอบรมระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2557
รุ่นที่ 4 จัดอบรมระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน 2557

          ผู้สนใจกิจกรรมสามารถดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการแหล่งท่องเที่ยว “ส่งมอบความประทับใจในวันท่องเที่ยวและพักผ่อนที่โคราช” ได้ที่หน้าเว็ปไซต์โครงการเพิ่มศักยภาพจังหวัดนครราชสีมาเป็นเมืองท่องเที่ยว “http://eng.sut.ac.th/engsut” หรือดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่ <<<คลิ๊ก>>