ผศ.ดร.บุญส่ง สุตะพันธ์ รับเข็มประจำตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม พุทธศักราช 2560 เนื่องในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 27 ปี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญส่ง สุตะพันธ์ ได้ร่วมงานเพื่อทำการรับ เข็มวิทยะฐานะในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ รางวัลอื่นๆ