หัวหน้าสาขา ว.อิเล็กทรอนิกส์ รับรางวัลจาก รมต. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

 

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองโสภา หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ในโอกาสเข้าร่วมรับรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในงาน “การขับเคลื่อนงานวิจัยสู่ไทยแลนด์ 4.0” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กทมฯ ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560

 

02

12,377 Responses to หัวหน้าสาขา ว.อิเล็กทรอนิกส์ รับรางวัลจาก รมต. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์