รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองโสภา ได้รับรางวัล Innovation Awords 2016

13516657_1032535796822304_4257740891272779634_n

ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองโสภา

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งได้รับรางวัล Innovation Awords 2016
จากผลงาน “การออกแบบสร้างเครื่องฆ่ามอดมะขามด้วยคลื่นความถี่วิทยุ”
วันที่ 22 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์การค้า Centralplaza Khonkaen

13512027_1032535660155651_6608508869383963890_n