อ.ดร.บุญส่ง สูตะพันธ์ ขึ้นรับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ผลงานประดิษฐ์คิดค้น จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

12654677_943128469096371_1102996449753927371_n

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.บุญส่ง สูตะพันธ์
ซึ่งได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ผลงานประดิษฐ์คิดค้น
จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559