อบรมการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชั่นเบื้องต้นบนแอนดรอยด์ สำหรับวิศวกรในยุค AEC