ติดต่อเรา

Z6

block

ห้องสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

block

อาคารวิชาการ 1 ชั้น 2 ห้อง C1202
เปิดทำการทุกวันจันทร์-วันศุกร์
เวลา 08.30-11.30และ13.00-16.30 น.(เว้นวันหยุดราชการ)
111 ถนน มหาวิทยาลัย ตำบล สุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4422-4171 โทรสาร : 0-4422-4220

 

 

 

block