23มิ.ย./16
SUT_Innovation01

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าได้รับรางวัลที่ 2 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559 ประเภท Hardware

รางวัลที่ 2 การประกวดสิ่งประดิษฐRead More…

23มิ.ย./16
EE_StudentAward

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดีจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2558 วิศวกรRead More…