Computer Engineering@SUT

logo cpe 0

การแข่งขัน Red Hat Challenge 2014

การแข่งพัฒนา Application หัวข้อเกี่ยวกับ “SMART LIVING, SMART HOMES” บน Red Hat Openstack หรือ Red Hat Openshift ทาง Red Hat  การแข่งขันนี้นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครได้ก่อน 14 กรกฏาคม และมีเวลาพัฒนา Application 3 เดือน โดย 1 ทีมสามารถมีจำนวนได้ 1-3 คน และสามารถสมัครได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้   https://www.formstack.com/forms/?1771861-kJJf2wyeA5   ขั้นตอนการตัดสิน รอบแรก: จะคัดผู้ชนะ 10 ทีมในเมืองไทยจากการโหวดในเวป และนักศึกษาทุกคนที่ 10 ทีมนี้จะได้รับการเทรนและสอบ RHCSA มูลค่า55,000 บาทต่อคนฟรี รอบสอง: ทีมงาน Red Hat จะคัดเลือก 2 ทีมจาก 10 ทีม เพื่อบินไป Present ที่ Singapore โดย Red Hat จะเป็นผู้ออกค่าเครื่องบินและค่าโรงแรมให้ รอบสุดท้ายวันที่ 15 ธันวาคม : จะหาผู้ชนะใน Asia Pacific โดยผู้ชนะจะได้รับรางวัลมูลค่า 10,000 USD และสิทธิ์ในการฝึกงานที่ Red Hat China   Wichet Limpayaraya SAAS and Enterprise Business...

1,099 total views, 3 views today

logo cpe 0

ทุนการศึกษา ป. โท 1/2557 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

รับสมัคร ผู้รับทุนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อทำวิจัยด้าน Image Processing, Computer Vision และ Graphics โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 1) สอบผ่านข้อสอบตามที่ทางสาขาวิชาฯ กำหนด 2) สนใจทำวิจัยด้าน Image Processing, Computer Vision และ Graphics หรือ ใกล้เคียง 3) คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดในเงื่อนไขทุน รายละเอียดเพิ่มเติม 2,753 total views, 3 views today

2,753 total views, 3 views today

animation contest_2 0

ประกวด ASEAN Animation Contest 2014

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ASEAN Animation Contest 2014 หัวข้อ “Increase Copyright Awareness” เป็นการประกวดค้นหาสุดยอดนักผลิตแอนิเมชั่น เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งขันกับกลุ่มประเทศอาเซียน ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร้อมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ที่พัก เบี้ยเลี้ยงในการไปดูงานการผลิตแอนิเชั่นที่อเมริกา รับผลงานในรูปแบบ soft file ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2557 รางวัล รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 100,000 บาท และตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมที่พักและเบี้ยเลี้ยง เพื่ออบรมและดูงานแอนิเมชั่นสตูดิโอ ที่อเมริกา 5 วัน รางวัลที่ 2...

1,137 total views, 2 views today

Thailand Digi Challenge 2014 0

ประกวด “Thailand Digi Challenge 2014”

  สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา นักพัฒนาอิสระ บุคคลทั่วไป และผู้ประกอบการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “Thailand Digi Challenge 2014” ชิงทุนสนับสนุนจากสำนักงานฯ โดยกำหนดขอรับทุนสนับสนุนทุนละไม่เกิน 450,000 บาท จำนวน 40 ทุน คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ 1. เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ในภาครัฐและเอกชน โดยไม่จำกัดชั้นปี 2. บุคคลทั่วไป 3. ผู้ประกอบการ (บริษัทที่จดทะเบียนการค้า) 4. มีความสามารถในการพัฒนาภาพนิ่ง และ/หรือเคลื่อนไหวจากคอมพิวเตอร์ ในลักษณะที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นของตนเอง และมีทักษะทางด้านการใช้...

835 total views, 2 views today