หน้าหลัก

ข่าวสารเฟซบุ๊ค

Ceramic Eng Suranaree shared SEDA's post. ... See MoreSee Less

แจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดกิจกรรม Storytelling & Pitching Skill วันที่ 27-28 มกราคม 2561 เป็นห้อง B5209 อ...

View on Facebook

Ceramic Eng Suranaree shared SEDA's post. ... See MoreSee Less

View on Facebook

Ceramic Eng Suranaree shared SEDA's post. ... See MoreSee Less

View on Facebook

Ceramic Eng Suranaree shared their post. ... See MoreSee Less

เลื่อนเป็นไปวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 9-10 น.ค่ะ

View on Facebook

เลื่อนเป็นไปวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 9-10 น.ค่ะ ... See MoreSee Less

View on Facebook

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/H8t7RmWavdI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

งานวิจัยซีเมนต์ทดแทนกระดูกแบบฉีดชนิดแคลเซียมฟอสเฟต ผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ทับสูงเนิน รัตนจันทร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก สำนักวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ ดร.นวลละออง สระแก้ว พร้อมทั้งทีมวิจัยทางแพทย์
นำเสนอในงาน Thailand Tech Show 2016 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์
... See MoreSee Less

View on Facebook

สวทช. ได้คัดเลือกผลงานวิจัยจากโครงการ Thailand Tech Show "โครงการซีเมนต์กระดูกแบบฉีดสำหรับการทดแทนกระดูกและสภาวะกระดูกพรุน" โดยทีมวิจัยของ ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ทับสูงเนิน รัตนจันทร์ เข้าร่วมแสดงผลงานและเจรจาธุรกิจ ในงาน TECHINNOVATION 2017 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 18-20 ก.ย. 2560 ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสเวทีให้นักวิจัยได้นำเสนอผลงานออกสู่ตลาดสากลในต่างประเทศ และผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ขยายขอบเขตการเจรจา จับคู่ธุรกิจและการลงทุน เพื่อการก้าวไปสู่เวทีระดับโลกต่อไป ... See MoreSee Less

View on Facebook

Ceramic Eng Suranaree updated their cover photo. ... See MoreSee Less

View on Facebook