หน้าแรก

Ceramic Eng Suranaree added an event. ... See MoreSee Less

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม gPBL

กุมภาพันธ์ 15, 2017, 7:00pm - กุมภาพันธ์ 17, 2017, 10:00pm

โครงการค่ายนานาชาติ Global Project Based Learning (gPBL#2@SUT-2017) จำนวน 2 ค่าย camp #1 (3rd - 12th march 2017) และ camp #2 (20th - 29 March 2017).

View on Facebook

ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)
• รางวัล "Innovation for CHANGES" ประเภท Hardware ได้แก่ “โครงเลี้ยงเซลล์เชิงประกอบจากส่วนผสมไฟโบรอินจากไหม – ไคโตซานกับแก้วชีวภาพที่มีอนุภาคทรงกลมสำหรับวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก” โดย นางสาวรติญา เพ็ชร์นิล สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก มทส. ซึ่งได้รางวัลที่ 1 ในประเภท Hardware รุ่นนักศึกษาระดับไม่เกินบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้โครงเลี้ยงเซลล์ที่ประดิษฐ์ขึ้นมีความสามารถในการเหนี่ยวนำให้สเต็มเซลล์กลายเป็นเซลล์ที่เป็นตัวสร้างเนื้อเยื่อกระดูกอ่อน มีความปลอดภัยและเหมาะสมต่อการนำไปใช้ประโยชน์ด้านวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก การประดิษฐ์โครงเลี้ยงเซลล์โดยสกัดโปรตีนจากรังไหมดิบและปรับปรุงความแข็งแรงเชิงกลโดยใช้พอลิเมอร์จากธรรมชาติ ได้แก่ ไคโตซานจากกุ้งและปู นอกจากนี้ โครงเลี้ยงเซลล์ 3 มิติ ที่เติมแก้วชีวภาพสามารถสร้างพันธะเชื่อมต่อกับเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนได้รวดเร็ว คาดว่าจะมีบทบาทสำคัญทางการแพทย์ในอนาคต
... See MoreSee Less

View on Facebook

ปฏิทิน

สถิติการเข้าชม

  • 8
  • 2,304
  • 1,196
  • 36