อ.ดร.ทนงศักดิ์ พิสาลสิน
English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)
อ.ดร.ทนงศักดิ์ พิสาลสิน
 
 
 
 
 
 
ชื่อ-สกุล :  อ.ดร.ทนงศักดิ์ พิสาลสิน
                :  Dr.Tanongsak Bisarnsin
 


วุฒิการศึกษา
: Ph.D. (Civil Engineering), 1983
                        University of Texas at Arlington, U.S.A.


E-mail
: tanong@sut.ac.th


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

งานวิจัย
1). No Item.
2). No Item.
3). No Item.
4). No Item.
5). No item.

วิชาที่สอน
1). 430623 Advanced Matrix Method for Structures
2). 430620 Advanced Theory of Structures
3). 430601 Introduction to Finite Element Method
4). 430332  Structural Analysis
5). 430331 Theory of Structures
 
 
 
 
 

 

Main Menu

นักศึกษา - บัณฑิตศึกษา