ผศ.ดร.มงคล จิรวัชรเดช
English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)
ผศ.ดร.มงคล จิรวัชรเดช
 
 
 
 
 
 
ชื่อ-สกุล :  ผศ.ดร.มงคล จิรวัชรเดช
                :  Asst.Prof.Dr. Mongkol Jiravacharadet
 


วุฒิการศึกษา
: Ph.D. (Civil Engineering), 1996
                        University of Tokyo, Japan


E-mail
mongkol_1001@hotmail.com   


รายละเอียดเพิ่มเติม | Biographical Data

 

 

 

งานวิจัย
1). โครงการการทดสอบและพัฒนาการออกแบบระบบพื้นคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปเพื่อลดการสั่นสะเทือนเนื่องจากกิจกรรมของมนุษย์
2). แผนที่ความเร็วลมเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างสำหรับประเทศไทย
3). โครงการการพัฒนาเวบไซด์ช่วยวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง
4). โครงการการพัฒนาคอนกรีตวัสดุมวลรวมเบาจากดินเผา Silty Sand
 
 
 
 
 

วิชาที่สอน
1). 430463  Computer Application for Civil Engineering
2). 430621 Dynamics of Structures
3). 430434  Building Design
4). 430432  Timber and Steel Design
5). 430431  Reinforced Concrete Design
6). 430301 Numerical Methods for Civil Engineers
 
 
 
 

 

Main Menu

นักศึกษา - บัณฑิตศึกษา