วิศวกรรมโครงสร้าง
English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)
วิศวกรรมโครงสร้าง PDF พิมพ์ อีเมล
  
วันจันทร์ที่ 09 สิงหาคม 2010 เวลา 18:49 น.

 วิศวกรรมโครงสร้าง

 

วิศวกรรมโครงสร้าง เป็นสาขาหนึ่งของวิศวกรรมที่ศึกษาเกี่ยวข้องกับ ทฤษฎีโครงสร้าง, การวิเคราะห์โครงสร้าง, การออกแบบโครงสร้าง อาคาร หอสูง สะพาน เขื่อน ยานพาหนะ อากาศยาน หรือแม้แต่ยานอวกาศ เป็นต้น และเน้นการศึกษาพฤติกรรมของโครงสร้างอาคาร ชนิดต่างๆ เช่น โครงสร้างไม้ โครงสร้างเหล็ก โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือโครงสร้างคอนกรีตอัดแรง คุณสมบัติของวัสดุต่างๆที่ใช้ในงานวิศวกรรมโครงสร้าง เช่น ไม้ คอนกรีต เหล็กเสริม ให้เข้าใจในพฤติกรรมของวัสดุ เพื่อที่จะใช้ในการออกแบบ องค์อาคารให้มีทั้งความปลอดภัยและประหยัดคณาจารย์ด้านวิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ
1. อ. ดร. ทนงศักดิ์ พิสาลสิน
2. รศ. ดร. สิทธิชัย แสงอาทิตย์
3. ผศ. ดร. มงคล จิรวัชรเดช
4. ผศ. ดร. ธีรวัฒน์ สินศิริ
5. อ. อรรณพ ประวัติวงศ์รายวิชาด้านวิศวกรรมโครงสร้าง

   ระดับปริญญาตรี (Undergraduate)
   1. 430 211 Mechanics of Materials I
   2. 430 212 Material Testing
   3. 430 311 Concrete Technology
   4. 430 331 Theory of Structures
   5. 430 332 Structural Analysis
   6. 430 431 Reinforced Concrete Design
   7. 430 432 Timber and Steel Design
   8. 430 433 Prestressed Concrete Design
   9. 430 434 Building Design


   ระดับบัญฑิตศึกษา (Graduate)
   1. 430613 Continuum Mechanics
   2. 430620 Advanced Theory of Structures
   3. 430621 Dynamics of Structures
   4. 430622 Advanced Mechanics of Materials
   5. 430623 Advanced Matrix Method for Structures
   6. 430624 Theory of Elastic Stability
   7. 430625 Theory of Plates and Shells
   8. 430626 Advanced Finite Element Method
   9. 430627 Advanced Concrete Technology
   10. 430628 Reinforced Concrete Structures
   11. 430629 Advanced Prestressed Concrete
   12. 430630 Masonry Structures
   13. 430631 Steel Structures
   14. 430633 Wind Effects on Structures
   15. 430634 Earthquake-Resistant Design
   16. 430635 Structural Control
   17. 430636 Mechanics of Composite Materials
   18. 430637 Design of Advanced Composite in Civil Engineering Structures
   19. 430638 Advanced Analytical Tools in Cement Based Materials


รายวิชาปฏิบัติการวิศวกรรมโครงสร้าง

   ระดับปริญญาตรี (Undergraduate)
   1. 430 213 Applied Mechanics Laboratory
   2. 430 212 Material Testing (Laboratory)

   ระดับบัญฑิตศึกษา (Graduate)
   1. 430632 Experimental Method in Civil Engineering

แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2010 เวลา 14:14 น. )
 

Main Menu

นักศึกษา - บัณฑิตศึกษา