คณาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง
English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)
คณาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง

คณาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง

 

PICDATA

ชื่อ-สกุล :  รศ.ดร.วชรภูมิ เบญจโอฬาร 
 
E-mail : vacharapoom@sut.ac.th

ห้องทำงาน : C35

โทรศัพท์ : 044-224172

PICDATA

ชื่อ-สกุล :   ผศ. ศาสน์ สุขประเสริฐ

E-mail : sart@sut.ac.th

ห้องทำงาน : D18

โทรศัพท์ :   044-224463

 

 

Main Menu

นักศึกษา - บัณฑิตศึกษา