คณาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง
English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)
คณาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง

คณาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง

 

PICDATA

ชื่อ-สกุล : รศ.ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย์ 
 
E-mail : sitichai@sut.ac.th

ห้องทำงาน :
D23

 

โทรศัพท์ : 044-224844

PICDATA

ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.มงคล จิรวัชรเดช 

E-mail : mongkol_1001@hotmail.com 


ห้องทำงาน :
D13

โทรศัพท์ : 044-224327

PICDATA

ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ สินศิริ 
              
E-mail : sinsiri@g.sut.ac.th

ห้องทำงาน : C26

โทรศัพท์ : 044-224465

PICDATA

ชื่อ-สกุล : อ.ดร.อรรณพ ประวัติวงศ์ 
              
E-mail : unnop@sut.ac.th

ห้องทำงาน : 
D04

โทรศัพท์ : 044-224429

PICDATA
ake1.jpg - 31.27 Kb

ชื่อ-สกุล : อ.ดร.เอกวุฒิ ศิริรักษ์
              
E-mail : akawut@sut.ac.th

ห้องทำงาน :
CE15

โทรศัพท์ : 044-224421

 

Main Menu

นักศึกษา - บัณฑิตศึกษา