คณาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมปฐพี
English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)
คณาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมปฐพี

คณาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมปฐพี

 

PICDATA

ชื่อ-สกุล :  ศ.ดร.สุขสันติ์ หอพิบุลสุข.
 
E-mail : suksun@g.sut.ac.th

ห้องทำงาน : D14

 

โทรศัพท์ : 044-224322

PICDATA

ชื่อ-สกุล :  รศ.ดร.อวิรุทธิ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์ 

E-mail : avirut@sut.ac.th

ห้องทำงาน : D22

โทรศัพท์ : 044-224353

PICDATA

ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.พรพจน์ ตันเส็ง
              
E-mail : pornpot@sut.ac.th

ห้องทำงาน : D12

โทรศัพท์ : 044-224495

 

 

 

Main Menu

นักศึกษา - บัณฑิตศึกษา