ผลงานวิจัย ผศ. ศาสน์ สุขประเสริฐ
English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)
ผลงานวิจัย ผศ. ศาสน์ สุขประเสริฐ

 

ผลงานวิจัย ผศ. ศาสน์ สุขประเสริฐ

ชื่อผู้เขียน
เรื่อง
การประชุม/สัมมนา/วารสาร
ประเภท
ปี
ปีงบประมาณ
           
      
รุ่งอรุณ บุญถ่าน หฤทัย มาศดค้ง กาญจน์กรงอ สุอังคะ และศาสน์ สุขประเสริฐการศึกษาเบื้องต้นของระบบขนส่งมวลชนแบบรางเบาเมืองนครราชสีมาการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 14 สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่ 13/05/2552 ถึงวันที่ 15/05/2552 หน้า 885-889 ปี พ.ศ. 2552ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ25522552
ศาสน์ สุขประเสริฐการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการออกแบบทางจักรยาน (The study and Development of Standard Design for Bicycle lane)วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีครรินทรวิโรฒ ปีที่/No.: 2 ฉบับที่/Vol. : 2 เดือน : กรกฏาคม ปี 2550 ถึง : ธันวาคม ปี 2550 หน้า : 98-129 ปี พ.ศ.ที่พิมพ์ 2550วารสารวิชาการระดับชาติ25502551
สิทธิชัย แสงอาทิตย์ และศาสน์ สุขประเสริฐกำลังรับแรงดึงของรอยเชื่อมไฟฟ้าที่ใช้เชื่อมต่อแผ่นเหล็กโดยช่างเชื่อมในจังหวัดนครราชสีมาวารสารเทคโนโลยีสุรนารี     ปีที่/No.: 11    ฉบับที่/Vol. : 2     เดือน : เมษายน ปี 2547     ถึง : มิถุนายน ปี 2547     หน้า : 115-124   ปี พ.ศ.ที่พิมพ์ 2547วารสารวิชาการระดับชาติ25472547
 

Main Menu

นักศึกษา - บัณฑิตศึกษา