ผลงานวิจัย รศ.ดร.วชรภูมิ เบญจโอฬาร
English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)
ผลงานวิจัย รศ.ดร.วชรภูมิ เบญจโอฬาร

 

ผลงานวิจัย รศ.ดร.วชรภูมิ เบญจโอฬาร

ชื่อผู้เขียน
เรื่อง
การประชุม/สัมมนา/วารสาร
ประเภท
ปี
ปีงบประมาณ
           
           
           
           
      
      
อนุชา แก้วสีขาว และวชรภูมิ เบญจโอฬารการศึกษาปัญหาการควบคุมค่าใช้จ่ายของผู้รับเหมาขนาดกลางและเล็กการประชุมวิชาการโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 15 โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย     สถานที่ : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ม.อุบลราชธานี วันที่ 12/05/2553 ถึงวันที่ 14/05/2553 หน้า -   ปี พ.ศ. 2553ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ25532553
Benjaoran, V.A Cost Control system Development: A Collaboration Approach for Small and Medium-SizedInternational Journal of Project management     ปีที่/No.: 3    ฉบับที่/Vol. : 27     เดือน : - ปี     ถึง : - ปี     หน้า : 270-277   ปี พ.ศ.ที่พิมพ์ 2551วารสารวิชาการระดับนานาชาติ25512552
Benjaoran, V. and Bhokha, S.Enhancing Visualization of 4D CAD Model Compared to Conventional MEthodsEngineering, Construction and Architectural Management     ปีที่/No.: 4    ฉบับที่/Vol. : 16     เดือน : - ปี 2552     ถึง : - ปี     หน้า : 392-408   ปี พ.ศ.ที่พิมพ์ 2552วารสารวิชาการระดับนานาชาติ25522552
Benjaoran, v. and Bhokha, S.An Integrated Safety Management with Construction Management Using 4D CAD ModelSafety Science     ปีที่/No.: 48    ฉบับที่/Vol. : 3     เดือน : - ปี 2552     ถึง : - ปี     หน้า : 395-403   ปี พ.ศ.ที่พิมพ์ 2552วารสารวิชาการระดับนานาชาติ25522552
Benjaoran, v. and Bhokha, S.The 4D CAD Model with Fall Guard Boundary VisualizationSuranaree Journal Science and Technology     ปีที่/No.: 16    ฉบับที่/Vol. : 3     เดือน : กรกฏาคม ปี 2552     ถึง : กันยายน ปี 2552     หน้า : 193-203   ปี พ.ศ.ที่พิมพ์ 2552วารสารวิชาการระดับชาติ25522552
Benjaoran, V.A Development of a Cost Control System for Small and Mediumsize ContractorsSuranaree Journal of Science and Technology     ปีที่/No.: 15    ฉบับที่/Vol. : 1     เดือน : มกราคม ปี 2551     ถึง : มีนาคม ปี 2551     หน้า : 1-11   ปี พ.ศ.ที่พิมพ์ 2551วารสารวิชาการระดับชาติ25512551
วชรภูมิ เบญจโอฬาร และสถาพร โภคาข้อจำกัดและแนวทางปรับปรุงในการแสดงผลแผนภาพของเทคนิค 4 มิติการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 13     สถานที่ : โรงแรมจอมเทียนบีช พัทยา จ.ชลบุรี วันที่ 14/05/2551 ถึงวันที่ 16/05/2551 หน้า 111-120   ปี พ.ศ. 2551ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ25512551
วชรภูมิ เบญจโอฬาร และอิทธิพล พันธ์นิกุลการปรับปรุงการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดกลางและย่อมการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 13     สถานที่ : โรงแรมจอมเทียนบีช พัทยา จ.ชลบุรี วันที่ 14/05/2551 ถึงวันที่ 16/05/2551 หน้า 103-110   ปี พ.ศ. 2551ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ25512551
อิทธิพล พันธ์นิกุล และวชรภูมิ เบญจโอฬารประเด็นปัญหาร่วมในการดำเนินธุรกิจก่อสร้างขนาดกลางและย่อมการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 13     สถานที่ : โรงแรมจอมเทียนบีช พัทยา จ.ชลบุรี วันที่ 14/05/2551 ถึงวันที่ 16/05/2551 หน้า 174-181   ปี พ.ศ. 2551ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ25512551
    
 

Main Menu

นักศึกษา - บัณฑิตศึกษา