ผลงานวิจัย ผศ.ดร.พรพจน์ ตันเส็ง
English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)
ผลงานวิจัย ผศ.ดร.พรพจน์ ตันเส็ง

 

ผลงานวิจัย ผศ.ดร.พรพจน์ ตันเส็ง

ชื่อผู้เขียน
เรื่อง
การประชุม/สัมมนา/วารสาร
ประเภท
ปี
ปีงบประมาณ
      
วินิตย์ แหมา และพรพจน์ ตันเส็งอิทธิพลของระยะห่างต่อกำลังรับแรงทางข้างของกำแพงเสาเข็มเจาะเรียงต่อเนื่องสำหรับงานขุดห้องใต้ดินลึกการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 15 สถานที่ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์ (วสท.) วันที่ 12/05/2553 ถึงวันที่ 14/05/2553 หน้า - ปี พ.ศ. 2553ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ25532553
ธงชัย บุญกลิ้ง พลอนันต์ สดโคกกรวด และพรพจน์ ตันเส็งการปรับปรุงดินเหนียวกระจายตัวด้วยวิธีทางกลและวิธีทางเคมีการสัมมนาวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 14 สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา วันที่ 13/05/2552 ถึงวันที่ 15/05/2552 หน้า 207-212 ปี พ.ศ. 2552ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ25522552
พรพจน์ ตันเส็ง และพลอนันต์ สดโคกกรวดอิทธิพลของปูนขาวต่อการหดตัวของดินเหนียวบวมตัวในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 14 สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา วันที่ 13/05/2552 ถึงวันที่ 15/05/2552 หน้า 51-56 ปี พ.ศ. 2552ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ25522552
Taseng, P.Stability of Slope Constructed on Medium Stiff Clay Traced With Inclined Layer of Expansive ClayIn International Conference on Problematic Soils 2006 สถานที่ : Petaling Jaya, Selangor, Malaysia วันที่ 03/12/2549 ถึงวันที่ 05/12/2549 หน้า - ปี พ.ศ. 2549ประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ25492550
Thasnanipan, N., Maung, A. W. and Tanseng, P.Importance of Temporary Works and Construction Sequence – Lessons from Collapse of an Inlet Shaft During ExcavationIn Proceedings of the International Symposium on Underground Excavation and Tunneling สถานที่ : Bangkok, Thailand. วันที่ 02/02/2549 ถึงวันที่ 04/02/2549 หน้า - ปี พ.ศ. 2549ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ25492549
พรพจน์ ตันเส็ง ฉัตรชัย โชติษยางกูร เชาวน์ หิรัญตียกุล และ อภิชิต คำภาหล้าการวิบัติของคันดินอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในชั้นดินเหนียวกระจายตัวแทรกด้วยชั้นดินเหนียวบวมตัวการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 11 สถานที่ : โรงแรมเมอร์ลินรีสอร์ท ภูเก็ต วันที่ 20/04/2549 ถึงวันที่ 22/04/2549 หน้า - ปี พ.ศ. 2549ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ25492549
พรพจน์ ตันเส็งการประยุกต์ใช้แบบจำลองไฮโปพลาสติกในวิธีไฟไนท์ดิฟเฟอร์เรนซ์เพื่อใช้แก้ปัญหาด้านวิศวกรรมปฐมพีการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 11 วันที่ 20-22 เมษายน 2549 สถานที่ : โรงแรมเมอร์ลินรีสอร์ท ภูเก็ต วันที่ 20/04/2549 ถึงวันที่ 22/04/2549 หน้า - ปี พ.ศ. 2549ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ25492549
Tanseng, P.Implementation of Hypoplasticity for Fast Lagrangian SimulationsLogos Verlag Berlin ปี พ.ศ.ที่แต่ง : 2548 ฉบับที่/Vol. : ครั้งที่พิมพ์ : จำนวนเล่ม : เล่มที่ :หนังสือ 2548
    
 

Main Menu

นักศึกษา - บัณฑิตศึกษา