ผลงานวิจัย รศ.ดร.อวิรุทธิ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์
English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)
ผลงานวิจัย รศ.ดร.อวิรุทธิ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์

 

ผลงานวิจัย รศ.ดร.อวิรุทธิ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์

ชื่อผู้เขียน
เรื่อง
การประชุม/สัมมนา/วารสาร
ประเภท
ปี
ปีงบประมาณ
          
          
          
          
          
          
เอกชัย ม่านโคกสูง อนุชิต อุชายภิชาติ และอวิรุทธิ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์ชุดทดสอบการบดอัดขนาดเล็กสำหรับทดสอบบดอัดดินแบบมาตรฐานพล๊อกเตอร์การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 14 สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่ 13/05/2552 ถึงวันที่ 15/05/2552 หน้า 201-205 ปี พ.ศ. 2552ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ25522552
นายอภิชาติ สุดดีพงษ์ และอวิรุทธิ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์การพัฒนากำลังอัดของดินเหนียวซีเมนต์เถ้าลอยการประชุมวิชาการงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิศวกรรมปฐพี ครั้งที่ 3 สถานที่ : สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 18/10/2551 ถึงวันที่ - หน้า - ปี พ.ศ. 2551ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ25512552
Chinkulkijniwat, A. and Maankooksung, E.Influence of Gravel Content and Compaction Mold size on Compaction Characteristics of Cohesionless soilIn Russian Society for Soil Mechanics, Geotechnics and Foundation Engineering (Vol 2) สถานที่ : Saint Petersburg, Russia วันที่ 16/06/2551 ถึงวันที่ 19/06/2551 หน้า 371-375 ปี พ.ศ. 2551ประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ25512551
เอกชัย ม่านโคกสูง และอวิรุทธิ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์อิทธิพลของปริมาณกรวดต่อผลการบดอัดดินในห้องปฏิบัติการการประชุมวิชาการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมปฐพีครั้งที่ 3 สถานที่ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 18/10/2551 ถึงวันที่ - หน้า - ปี พ.ศ. 2551ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ25512551
Chinkulkijniwat, A. and Semprich, S.Determination of the Unsaturated Hydraulic Properties of Sansy Soil by Inverse ModelingIn International Society of Soil Mechanics and Geotechnical Engineering TC6 Committee on Unsaturated Soils สถานที่ : China วันที่ 21/04/2550 ถึงวันที่ 23/04/2550 หน้า - ปี พ.ศ. 2550ประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ25502550
Chinkulkijniwat, A. and Semprich, S.Flow-Deformation Due to-Phase Flow: a Loose Coupling SimulationIn European Regional Technical Committee of ISSMGE สถานที่ : Austria: Graz University of Technology วันที่ 06/09/2549 ถึงวันที่ 08/09/2549 หน้า - ปี พ.ศ. 2549ประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ25492549
Chinkulkijniwat, A.Prediction of Unsaturated Shear Strength from Basic Soil PropertiesIn Proceeding of the International Symposium on Low-land Technology 2006 สถานที่ : Japan: Saga University วันที่ 14/09/2549 ถึงวันที่ 16/09/2549 หน้า - ปี พ.ศ. 2549ประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ25492549
อวิรุทธิ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์การทำนายกำลังรับแรงเฉือน ของดินที่ไม่อิ่มตัวด้วยน้ำจากคุณสมบัติพื้นฐานการประชุมวิชาการ และเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2549 สถานที่ : สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ วันที่ 16/08/2549 ถึงวันที่ - หน้า - ปี พ.ศ. 2549ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ25492549
อวิรุทธิ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์ความสามารถในการทำนายความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นในดินและความดันคาพิวลารี โดยสมการ ARYA AND PARISการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 11 วันที่ สถานที่ : โรงแรมเมอร์ลินรีสอร์ท ภูเก็ต วันที่ 20/04/2549 ถึงวันที่ 22/04/2549 หน้า - ปี พ.ศ. 2549ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ25492549
 

Main Menu

นักศึกษา - บัณฑิตศึกษา