ผลงานวิจัย อ.อรรณพ ประวัติวงศ์
English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)
ผลงานวิจัย อ.อรรณพ ประวัติวงศ์

 

ผลงานวิจัย อ.อรรณพ ประวัติวงศ์

ชื่อผู้เขียน
เรื่อง
การประชุม/สัมมนา/วารสาร
ประเภท
ปี
ปีงบประมาณ
Prawatwong, U. tandian, C.H. and Warnitchai, P.  Seismic Performance Enhancement of Pose-Tensioned Flat Plate Systems with Drop Panel  In the 8th Pacific Conference on Earthquake Engineering สถานที่ : Singapore วันที่ 05/12/2550 ถึงวันที่ 07/12/2550 หน้า - ปี พ.ศ. 2550  ประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ   2550     2551 
           
      
    
 

Main Menu

นักศึกษา - บัณฑิตศึกษา