ผลงานวิจัย ผศ.ดร.มงคล จิรวัชรเดช
English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)
ผลงานวิจัย ผศ.ดร.มงคล จิรวัชรเดช

 

ผลงานวิจัย ผศ.ดร.มงคล จิรวัชรเดช

ชื่อผู้เขียน
เรื่อง
การประชุม/สัมมนา/วารสาร
ประเภท
ปี
ปีงบประมาณ
สุนทร นาคโคตร และมงคล จิรวัชรเดช การวิเคราะห์ผลตอบสนองต่อแรงลมของเสารับส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ชนิด Self Supporting Tower พร้อมสายอากาศ การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 15 สถานที่ : จัดโดยสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ณ จ.อุบลราชธานี วันที่ 12/05/2553 ถึงวันที่ 14/05/2553 หน้า - ปี พ.ศ. 2553 ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ 2553  2553
มงคล จิรวัชรเดช และพรพิไล กิติรัตน์ตระการ  การสั่นสะเทือนในระบบพื้นคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปเนื่องจากกิจกรรมของมนุษย์ (Vibration in Precast-Prestressed Concrete Slabs Due to Human Activies)  การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 14 สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่ 13/05/2552 ถึงวันที่ 15/05/2552 หน้า 2031-2035 ปี พ.ศ. 2552   ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ 2552   2552
           
           
           
           
      
 

Main Menu

นักศึกษา - บัณฑิตศึกษา