โครงการวิจัย ผศ.เชาวน์ หิรัญตียะกุล
English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)
โครงการวิจัย ผศ.เชาวน์ หิรัญตียะกุล

 

โครงการวิจัย ผศ.เชาวน์ หิรัญตียะกุล

 

 ที่ 

  ชื่อโครงการ

     แหล่งทุน

 ระยะเวลา

งบประมาณ 

 1 การประยุกต์ใช้โครงข่ายในประสาทเทียมสำหรับการเตือนภัยน้ำท่วม  ทุนเพื่อสนับสนุนการสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 2546

 50,000

     
     
     
     
     
     
 

Main Menu

นักศึกษา - บัณฑิตศึกษา