โครงการวิจัย ผศ.ดร.มงคล จิรวัชรเดช
English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)
โครงการวิจัย ผศ.ดร.มงคล จิรวัชรเดช

 

โครงการวิจัย ผศ.ดร.มงคล จิรวัชรเดช

 

 ที่                    ชื่อโครงการ     แหล่งทุน ระยะเวลา

งบประมาณ 

 1 โครงการการทดสอบและพัฒนาการออกแบบระบบพื้นคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปเพื่อลดการสั่นสะเทือนเนื่องจากกิจกรรมของมนุษย์  สำนักงบประมาณ 2549

   204,200 

 2 แผนที่ความเร็วลมเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างสำหรับประเทศไทย ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 2548

 50,000

 3 โครงการพัฒนาเว็บไซต์ช่วยวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง สำนักงบประมาณ 2546

  20,000

 4 โครงการการพัฒนาคอนกรีตวัสดุมวลรวมเบาจากดินเผา Sity Sand   ทุนเพื่อสนับสนุนการสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 2541

   80,500

     
     
              
       
     
       
 

Main Menu

นักศึกษา - บัณฑิตศึกษา